Home Up

Financiële steun              

 

 

 

 

 

 

  

Beste vrienden,

De werking van AFRANT wordt mogelijk gemaakt dank zij de giften en bijdragen van vrienden en sympathisanten en dat zijn er ieder jaar enkele duizenden. De fotoreportages op onze website getuigen dat deze centen goed besteed worden.

 
Afrant maakt er een erezaak van dat de bijdragen en giften van weldoeners rechtstreeks het goede doel bereiken en besteed worden in goed gekozen projecten, zonder dat er geld verloren gaat aan tussenpersonen en zonder administratieve aderlatingen. Onderweg gaat dus geen eurocent verloren die jij ons voor Afrika hebt toevertrouwd.
 
Elke euro ons geschonken komt ook effectief in Afrika terecht daar waar hij thuishoort en ten goede komt aan de arme bevolking ginds. Dat dit zó gebeurt is onderdaad onze fierheid.
 
U kan ons steunen door een bedrag over te maken op:
  
    
  

    Rekeningnummer:  001-4353803-34   

  

   IBAN  BE68 0014 3538 0334         BIC GEBABEBB   

 

   van AFRANT - Groenplaats 21, 2000 Antwerpen   

 

   opgelet: géén fiscaal attest    

 

  AANDACHT - wenst u een fiskaal attest? 

Goed nieuws: voor giften gedaan in 2020

bedraagt de belastingvermindering 60 % van het

werkelijk gestorte en op het attest vermelde bedrag

Voor giften vanaf €40 kan een fiscaal attest  worden bekomen door te storten op:.

 

  Rekeningnummer:  435-8034101-59   

  

   IBAN  BE84 4358 0341 0159        BIC KREDBEBB   

 

  van VIA Don Bosco, Guldendallaan 90, 1050 Brussel  

  Vergeet niet de medededeling: "Voor Nouna - fiscaal attest aub"  

  VIA Don Bosco steunt de projecten in Nouna die Afrant voorstelde (scholenbouw)  

  en staat mee in voor de efficiente besteding van de ingezamelde gelden.  
 
 

Voor de realisatie van onze projecten rekenen we op de steun van vele vrienden die Afrika een warm hart toedragen. Alleen kunnen we niet veel doen, maar samen staan we sterk en kunnen we wel degelijk iets op gang brengen. 

Beste vrienden, help ons dit mooie werk voortzetten en geef onze Afrikaanse vrienden een sprankel hoop. Laten we het Chinese spreekwoord indachtig zijn: 

    

 " Waar vele mensen samen in dezelfde richting gaan, daar wordt een weg gebaand ! "
      
 
Het is goed om weten dat elke euro hier geschonken in feite in Akrika véél meer waard is ... Ter illustratie geven we enkele voorbeelden:
 
  

€ 200

-

kost een naaimachine die werk en inkomen bezorgt aan een weduwe.
 

€ 300

- kost een ossenspan voor een arm boerengezin dat met blote handen het veld moet bewerken.
 

€ 500

- kost een ezel en kar, kostbare hulp voor een arme boer om zijn werk te verlichten op het land.
  
 € 750 - geven we aan een jongere als studiebeurs om een jaar in de stad te kunnen studeren.
  
€1.000 tot €3.000 - voor een moto, onmisbaar verplaatsingsmiddel om de actieradius van een goede vormingswerker te vergroten.
  
€8.000 tot mogelijk €13.000 - voor het boren van een goede waterput, van vitaal belang voor een plaatselijke gemeenschap. (De prijs is afhankelijk van de bodemgesteldheid en de diepte van de put).
 
€ 12.000 - volstaat om een broussedorp te verblijden met een eigen kerkje (met circa 100 plaatsen).
  
€ 30.000 - om in een dorp een school te bouwen voor circa 200 leerlingen.
 
 
  
Beste vrienden, in naam van onze Afrikaanse broers en zussen zeggen wij jullie van harte dank voor elke bijdrage die jullie ons toevertrouwen.
  

 

       Home Up

Copyright © 2020 Afrant
Laatst bijgewerkt: december 14, 2020