Home Up

Financiële steun              

 

 

 

 

 

 

  

Beste vrienden,

De werking van AFRANT wordt mogelijk gemaakt dank zij de giften en bijdragen van vrienden en sympathisanten en dat zijn er ieder jaar enkele duizenden. De fotoreportages op onze website getuigen dat deze centen goed besteed worden.

 
Afrant maakt er een erezaak van dat de bijdragen en giften van weldoeners rechtstreeks het goede doel bereiken en besteed worden in goed gekozen projecten, zonder dat er geld verloren gaat aan tussenpersonen en zonder administratieve aderlatingen. Onderweg gaat dus geen eurocent verloren die jij ons voor Afrika hebt toevertrouwd.
 
Elke euro ons geschonken komt ook effectief in Afrika terecht daar waar hij thuishoort en ten goede komt aan de arme bevolking ginds. Dat dit zó gebeurt is onderdaad onze fierheid.
 
U kan ons steunen door een bedrag over te maken op:
  
    
  

    Rekeningnummer:  001-4353803-34   

  

   IBAN  BE68 0014 3538 0334         BIC GEBABEBB   

 

   van AFRANT - Groenplaats 21, 2000 Antwerpen   

 

   opgelet: géén fiscaal attest    

 

  AANDACHT - wenst u een fiskaal attest? 

Voor giften vanaf €40 kan een fiscaal attest  worden bekomen door te storten op:.

 

  Rekeningnummer:  435-8034101-59   

  

   IBAN  BE84 4358 0341 0159        BIC KREDBEBB   

 

  van VIA Don Bosco, Leopold II laan 195, 1080 Brussel  

  Vergeet niet de medededeling: "Voor Nouna - fiscaal attest aub"  

  VIA Don Bosco steunt de projecten in Nouna die Afrant voorstelde (scholenbouw)  

  en staat mee in voor de efficiente besteding van de ingezamelde gelden.  
 
 

Voor de realisatie van onze projecten rekenen we op de steun van vele vrienden die Afrika een warm hart toedragen. Alleen kunnen we niet veel doen, maar samen staan we sterk en kunnen we wel degelijk iets op gang brengen. 

Beste vrienden, help ons dit mooie werk voortzetten en geef onze Afrikaanse vrienden een sprankel hoop. Laten we het Chinese spreekwoord indachtig zijn: 

    

 " Waar vele mensen samen in dezelfde richting gaan, daar wordt een weg gebaand ! "
      
 

 

       Home Up

Copyright © 2020 Afrant
Laatst bijgewerkt: December 12, 2022