Home Up

Nieuwsblad              

 

 

 

 

 

              Afrika en Antwerpen verbonden in vzw AFRANT

 december 2018  

   Afrant bestaat al bijna 20 jaar !

  

Het jaar van Dimitoni !

      

"Dimitoni" ...  ("de man die zich opricht om zelfstandig te zijn")

"Dimitoni" is de geboortenaam Zéphirin Bagnawa, onze contactman in Burkina Faso.  In maart 2018 werd in Burkina Faso  een documentaire film gemaakt door het  Anton Jurgens fonds, waarin de werking van Afrant wordt omschreven en uitgebeeld. De filmmaker kwam onder de indruk van de visie van Zéphirin Dimitoni Bagnawa, een ondernemende visie die jongeren moed geeft en hen doet opstaan om hun lot in eigen handen te nemen. Toen er aan het licht kwam dat Zéphirin zijn geboortenaam "Dimitoni" was, was de titel van de film meteen gevonden: "DIMITONI" ... 
  
De stichting "Anton Jurgens fonds" heeft AFRANT al jarenlang heel vrijgevig gesteund en wenste de werking van AFRANT in een documentaire vast te leggen. Het is een bijzonder interessante documentaire die u zeker eens moet bekijken ! Voor verdere informatie, zie www.dimitoni.be

Wat deed AFRANT in 2018 ?

   
In Burkina Faso hebben we ertoe bijgedragen dat in Solenzo (hoofdstad van de provincie Banwa, ten Zuiden van Nouna) een middelbare school kon worden gebouwd. Deze werd meteen operationeel en de toestroom van leerlingen was zo groot dat er meer klassen werden geopend dan eerst voorzien.
In Benin bouwde AFRANT een lagere school in Tchikouanhoun, daar waar de kinderen het vroeger moesten stellen met een erbarmelijk bouwsel.

Plannen voor 2019

 
In Tienekuy-Bazo (Burkina Faso) wil Afrant een materniteit bouwen. Er is een gezondheidscentrum maar de vrouwen worden na de bevalling met hun baby ondergebracht in de zaal voor algemene geneeskunde waar ook mannen met dikwijls besmettelijke ziekten worden verzorgd.
  
AFRANT wil verder in Burkina Faso de meer dan 50 jaar oude lagere school van Sanaba renoveren.
   
 
  

De nood blijft groot, uw hulp is van levensbelang

 
De nood blijft groot. Uw hulp is dus van levensbelang.
U vindt hieronder onze rekeningnummers. Weet dat we ons ten zeerste verantwoordelijk weten en voelen voor de efficiëntie van onze projecten.
  
Daarom: 
-  zijn er bij AFRANT bijna geen administratiekosten en helemaal geen reis- of verblijfskosten;
-  is er wekelijks veelal meermaals contact met onze Afrikaanse vrienden en gaat onze ondervoorzitter jaarlijks ter plaatse; 
-  de projecten worden in Afrika bedacht en aldaar besproken en geëvalueerd, waardoor ze daar ook ten volle worden gedragen,
-  is er voor elk project een financiëel verslag beschikbaar.
De publicatie “ AFRANT 15 jaar” die in december 2015 werd uitgegeven is nog steeds beschikbaar en kan besteld worden via info@afrant.be .
 
Wilt u ons financieel steunen, klik dan hier voor de nodige informatie.
  

MET UW HULP DOEN WE WONDEREN !

 
 

Namens vzw Afrant,

Eric Deckers
Ondervoorzitter AFRANT
  
 
Wie in de toekomst graag de Kerstbrief van Afrant ontvangt geve ons een seintje.

Klik hier om gratis in te schrijven "on-line".

 
 

 

vzw Afrant  

p/a  Pieter Wieërs

e-mail: info@afrant.be

Sint-Pieterstraat 1, 2000 Antwerpen, België.

Tel./Fax: +32 (0)3 213 99 68  

 

onze website   www.afrant.be   vertel het voort ... !

 

 
 
X 
In memoriam Wilfried Verhaert
Wilfried Verhaert

AFRANT rouwt om het verlies van haar Voorzitter. Zeereerwaarde Heer Kanunnik Wilfried Verhaert, plebaan-pastoor van de Kathedraal van Antwerpen, deken Verhaert, “le Père Wilfried”, overleed op 12 september 2010.

Een kleine twintig jaar geleden begon hij met zijn jonge collega’s Zéphyrin Bagnawa en Hubert Kombieni aan ontwikkelingswerk in hun beider parochies, eerst op eerder bescheiden maar gaandeweg op grotere schaal. De laatste tien jaren mocht ik Wilfried Verhaert in groeiende mate bijstaan en sinds 2004 ging ik jaarlijks ter plaatse. Wat Wilfried Verhaert voor zijn “zusterparochies” realiseerde is enorm. Zijn vriendschappelijke betrokkenheid met de mensen in Afrika en zijn inzet voor de projecten en voor de fondsenwerving bleven tot op het laatst ongemeen sterk.

 
Wilfried Verhaert was een priester naar het hart van de mensen en – zonder twijfel – naar het hart van God. Deze belezen, gecultiveerde en fijnzinnige man handelde vanuit het hart. Hij kon nuchter, pragmatisch en kritisch zijn maar het woord dat hem het meest over de lippen kwam was toch het woord “hartelijk”. Daarmee kon hij zich inleven in de noden van de mensen en realiseerde hij zoveel moois dat meteen nuttig was, bleef en blijft en niet verouderd. Zijn hartelijke benadering van de mensen creëerde vriendschapsbanden die standhielden over de jaren en de afstand heen; ook dat maakt dat er geen mens in Afrika aan zou denken onzorgvuldig om te gaan met het geld van “le Père Wilfried”.
 

Dit werk wil het bestuur van AFRANT met de enthousiaste medewerking van haar leden voortzetten. De filosofie van de vriendschap, de hartelijke bejegening van de Afrikaanse mens, de empathie voor de noden van de armsten, dit prachtig gedachtengoed van Wilfried Verhaert zal ons daarbij blijvend inspireren.

Eric Deckers
Ondervoorzitter AFRANT
 

       Home Up

Copyright © 2010 Afrant vzw.
Laatst bijgewerkt: december 02, 2018