Home Up

Nieuwsblad              

 

 

 

 

Afrika en Antwerpen verbonden in "AFRANT"

Kerstmis 2021

  

Tuinbouw in de Sahel

     
“Tuinbouw in de Sahel”… De Sahel is kurkdroog, minstens negen maanden op de twaalf, en voor tuinbouw is veel water nodig. Tuinbouw in de Sahel, hoe kan dat dan? Ja, dat kan met een waterdam, de irrigatie van vier hectare en de opleiding van de lokale bevolking. Dat is het verhaal van DOGA!
DOGA is een dorp met meer dan 2.000 inwoners van de gemeente Materi in het Noordwesten van Benin. In 2014 kwam ik er langs omdat AFRANT in een naastliggend dorp een school had gebouwd. Men wees me op de erbarmelijke watervoorziening: een diepe put met wat slijkwater en voor de rest moesten de vrouwen meer dan een kilometer afleggen om water te halen uit de rivier Pendjari waar ook het vee moest gaan drinken. De rivier werd vervolgens beschermd als deel van een groot natuurpark en het vee mocht er niet meer komen… We hebben toen studies laten uitvoeren i.v.m. het reliëf en de structuur van de grond en daaruit bleek dateen waterdam mogelijk was en daarmee ook de irrigatie van vier hectare om aan groenteteelt en tuinbouw te doen, terwijl het vee van DOGA en omstreken uit het stuwmeer zou kunnen drinken.
  

Doga  2015

     
 

 

Na een boel voorbereidend werk kon een projectaanvraag aan AFRANT voorgelegd worden; AFRANT vond begin 2020 de Nederlandse stichting Anton Jurgens Fonds bereid de eerste fase te financieren. Met de donatie van het Anton Jurgens Fonds kon de infrastructuur afgewerkt worden en een aanvang genomen worden met de organisatie en de

  

Plantgoed voor Doga

    
   
Het is soms moeilijk maar moeilijk gaat ook en de impact is enorm; zowel de bevolking als de lokale overheid dragen het project op handen: het is hun project en ze zullen er alles aan doen om het te laten slagen! Dank aan het Anton Jurgens Fonds voor het gegeven vertrouwen … en voor de financiering!

Eric Deckers          

    

Opleidingscentrum Tantega

    
  
Grote en kleine projecten
DOGA is een groot project; een ander groot project, eveneens gefinancierd door het Anton Jurgens Fonds, is het project PIRSA in Nouna (Burkina Faso) dat in de komende jaren een groot aantal jongeren zal opleiden tot landbouwondernemerschap. Grote projecten kunnen structureel iets veranderen en het is prachtig als we dat kunnen doen en daarvoor de steun genieten van een grote sponsor! Maar de corebusiness van AFRANT, dat zijn al die zogenaamde kleinere projecten die we sinds meer dan twintig jaar realiseren in onze twee regio’s in Burkina Faso en Benin. En die projecten zijn echt niet zo klein want daaronder rekenen we hele scholen en gezondheidscentra. Ze kwamen veelal tot stand met de hulp van onze financiële partner, het Anton Jurgens Fonds, maar dat is afgelopen want dat fonds richt zich nu eerder op grote landbouwprojecten als DOGA en PIRSA.
Landbouwproject Niamankuy
  
  
   

We hopen echter met uw hulp minstens één van die “kleinere” projecten per jaar te realiseren. Het is goed van tijd tot tijd de balans op te maken van die “kleinere” projecten die AFRANT sinds 2000 tot stand heeft gebracht in haar twee uitgegroeide “zusterparochies” in Burkina Faso en Benin.

  
  
  

Nieuwe matrassen voor dispensarium in Kotari 

Wat deed AFRANT sinds 2000?
Buiten de grote projecten DOGA en PIRSA en tal van kleine projecten als auto’s, waterputten, kleine tussenkomsten allerhande en noodhulp, kan AFRANT bogen op volgende realisaties:
- 53 nieuwbouw scholen
- 9 gerenoveerde scholen
- 3 vormingscentra
- 16 ondernemingen  (landbouwbedrijven, ateliers, bedrijfsuitrusting)
-5 gezondheidscentra (dispensaria en laboratoria) en 3 projecten voor bestaande centra

CEG  middelbare school Sanaba

  
  
  
En in 2021?
AFRANT hielp Hubert Kombieni, nu pastoor van Tantega (Benin), bij de bouw en uitrusting van een opleidingscentrum voor meisjes in Tantega. Het gaat om 374 meisjes die een praktische opleiding krijgen: alfabetisering, naai- en snitwerk, weven, borduurwerk, enz. In het reeds vermelde dorp DOGA heeft AFRANT de lokale lagere school gerenoveerd.

In Burkina Faso leverden we een voertuig voor de OCADES, de lokale Caritas Catholica, in Nouna. Daar startte ook het project PIRSA dat twee opleidingscentra moet renoveren om er eigentijdse landbouw aan te leren aan een grote groep jongeren; die zullen in hun dorpen micro-landbouwondernemingen oprichten. We waren bij machte in 2021 meer dan 129.000 € naar de projecten over te schrijven.

 

 
 
 
   Doga, begin van de tuinbouw
  
Onze plannen voor 2022
We gaan uiteraard ons uiterste best doen voor het welslagen van de twee grote projecten: DOGA in Benin en PIRSA in Burkina Faso.
Verder staat er de afwerking van de lagere school van Farakuy (Burkina Faso) op het programma. In 2014 kreeg AFRANT reeds het verzoek in Farakuy een lagere school te bouwen. Na contact met de overheid bleek deze zelf de investering te zullen doen. De school bleef echter onafgewerkt en de ruwbouw is nu aan het verkommeren. De restauratie en afwerking zouden 18.500 € kosten.
  

Farakuy, de onafgewerkte school

  
  
  

 
De nood blijft groot, uw hulp is van levensbelang
  
Klik hier voor informatie aangaande financiële steun. Weet dat we ons ten zeerste verantwoordelijk weten en voelen voor de efficiëntie van onze projecten.
  
Daarom:
  
-  zijn er bij AFRANT bijna geen administratiekosten en helemaal geen reis- of verblijfskosten;
-  is er wekelijks soms meermaals contact met onze Afrikaanse vrienden en gaat onze bestuursverantwoordelijke jaarlijks (behalve in 2020…) ter plaatse; omdat de projecten in Afrika worden bedacht en aldaar besproken en geëvalueerd, worden ze daar ook ten volle gedragen.
-  is er voor elk project een financiëel verslag beschikbaar.
  

namens Afrant,   Eric Deckers

  
  
  
De publicatie "AFRANT 15 jaar" die in december 2015 werd uitgegeven is nog steeds beschikbaar en kan besteld worden via info@afrant.be .
  

Wilt u ons financieel steunen, klik dan hier voor de nodige informatie.

   MET UW HULP DOEN WE WONDEREN !  

Wie in de toekomst graag de Kerstbrief van Afrant ontvangt geve ons een seintje.

klik hier om gratis in te schrijven on-line.

  
  

 Afrant  

e-mail: info@afrant.be

Groenplaats 21, 2000 Antwerpen, België.

Tel./Fax: +32 (0)3 213 99 68  

onze website   www.afrant.be   vertel het voort ... !

 

  
  
In memoriam Wilfried Verhaert

AFRANT rouwt  nog steeds om het verlies van haar Voorzitter. Zeer eerwaarde Heer Kanunnik Wilfried Verhaert, plebaan-pastoor van de Kathedraal van Antwerpen, deken Verhaert, “le Père Wilfried”, overleed op 12 september 2010.

Meer dan 25 jaar geleden begon hij met zijn jonge collega’s Zéphyrin Bagnawa en Hubert Kombieni aan ontwikkelingswerk in hun beider parochies, eerst op eerder bescheiden maar gaandeweg op grotere schaal. De laatste tien jaren mocht ik Wilfried Verhaert in groeiende mate bijstaan en sinds 2004 ging ik jaarlijks ter plaatse. Wat Wilfried Verhaert voor zijn “zusterparochies” realiseerde is enorm. Zijn vriendschappelijke betrokkenheid met de mensen in Afrika en zijn inzet voor de projecten en voor de fondsenwerving bleven tot op het laatst ongemeen sterk.  

  
Wilfried Verhaert was een priester naar het hart van de mensen en – zonder twijfel – naar het hart van God. Deze belezen, gecultiveerde en fijnzinnige man handelde vanuit het hart. Hij kon nuchter, pragmatisch en kritisch zijn maar het woord dat hem het meest over de lippen kwam was toch het woord “hartelijk”. Daarmee kon hij zich inleven in de noden van de mensen en realiseerde hij zoveel moois dat meteen nuttig was, bleef en blijft en niet veroudert. Zijn hartelijke benadering van de mensen creëerde vriendschapsbanden die standhielden over de jaren en de afstand heen; ook dat maakt dat er geen mens in Afrika aan zou denken onzorgvuldig om te gaan met het geld van “le Père Wilfried”.  
  
Dit werk wil het bestuur van AFRANT met de enthousiaste medewerking van haar leden voortzetten. De filosofie van de vriendschap, de hartelijke bejegening van de Afrikaanse mens, de empathie voor de noden van de armsten, dit prachtig gedachtengoed van Wilfried Verhaert zal ons daarbij blijvend inspireren.  

Eric Deckers      

  
 

       Home Up

Copyright © 2020 Afrant
Laatst bijgewerkt: January 10, 2022