Home Up

Nieuwsblad              

 

 

 

 

 

              Afrika en Antwerpen verbonden in vzw AFRANT

 Kerstmis 2019  

   Afrant ... ijvert reeds 20 jaar !      

  

Veiligheid  …  Onveiligheid  …

       
  

De wereld is veranderd !

  
Je kan er niet naast kijken: het is in Burkina Faso niet meer zo veilig als het eerder was. Na de val van Muammar Gaddafi (Libië) eind 2011 en vooral na de verdrijving van de Burkinese dictator Blaise Compaoré in 2014 werd de druk van het terrorisme op Burkina Faso vanuit het onstabiele Mali groter en groter. Voor Buitenlandse Zaken is het hele Noorden van het land onveilig en de streek rond Nouna waar AFRANT werkt valt daar middenin. Het machtsvacuüm in de Sahel werd snel opgevuld door Al Qaida, IS en Boko Haram.

Wil dat zeggen dat AFRANT en anderen zich uit die streek moeten terugtrekken? Het tegendeel is waar. Een samenleving is weerbaar door de kracht van haar sociaal weefsel. AFRANT heeft daaraan meer dan vijftien jaar lang gewerkt. Met succes: tientallen lagere en middelbare scholen, beroepsscholen, gezondheidscentra en gemeenschapsvormende landbouwprojecten hebben ervoor gezorgd dat de bevolking weerbaar en kritisch is en dat zij onder geen beding terug wil naar een duister verleden. Wat AFRANT heeft opgebouwd rendeert als nooit tevoren en de vraag om steun is sterker dan ooit.   

de site van Doga

Preventief werken

AFRANT is het ontwikkelingsinitiatief van de Kathedraal van Antwerpen; deze is diep betrokken bij het leed van migranten en vluchtelingen. AFRANT wil daaraan preventief werken om in Afrika de voorwaarden te creëren om de mensen toe te laten in hun eigen land, streek en dorp een volwaardig bestaan te leiden. Dat is al aardig gelukt! We gaan dat niet loslaten ...
  
  

Wat deed AFRANT in 2019 ?

    
In Burkina Faso hebben we ertoe bijgedragen dat in Solenzo (hoofdstad van de provincie Banwa, ten Zuiden van Nouna) een middelbare school kon worden gebouwd. Deze werd meteen operationeel en de toestroom van leerlingen was zo groot dat er meer klassen werden geopend dan eerst voorzien.

Het succes van de AFRANT-dag van 21 oktober 2018, in de Antwerpse Kathedraal, vroeg om herhaling in 2019 en dat gebeurde ook, met succes, op zondag 20 oktober. 

Het jaar begon sterk met de inzet van het hele Sint-Michielscollege van Schoten (900 leerlingen) dat AFRANT had uitgekozen als begunstigde van de vastenactie 2019. De actie liep van begin januari tot het groot Afrant-feest van 15 mei 2019 waarop een grote en zware cheque werd overhandigd ten gunste van de projecten in Burkina Faso (meer bepaald de kraamkliniek van Tienekuy Bazo).

... er was al vlug plaats tekort 

In Benin organiseerde onze ondervoorzitter in maart 2018 een samenkomst van alle betrokkenen bij het project DOGA dat erin bestaat in het gelijknamig dorp (in de gemeente Materi) een waterdam te bouwen met irrigatie van 4 hectare en er de bevolking op te leiden zodat er voortaan ook groenten en fruit kunnen worden verbouwd. Een groot pilootproject waarvoor AFRANT een donatie kreeg van het Nederlandse Anton Jurgens Fonds.

In Burkina Faso werd de middelbare school van Solenzo afgewerkt, werd de school “A” van Sanaba gerenoveerd (na 40 jaar dienst!) en kreeg het dorp Tienekuy Bazo een kraamafdeling bij het gezondheidscentrum.

De uitgaven bedroegen in 2018 globaal 154.419,57 €. Een totaal  bedrag van 150.991 € kon in de projecten geïnvesteerd worden en een bedrag van 3.428,57 € werd besteed aan bank-, druk- en verzendkosten.

de burgemeester van Materi en zijn adjunct

Plannen voor 2020

In  de komende maanden zal alle aandacht gaan naar de realisatie van het project DOGA in Benin. Men zal een waterdam bouwen wat zal leiden tot irrigatie van een terrein 4 hectare. De bedoeling is van de bevolking tevens op te leiden zodat er voortaan ook groenten en fruit kunnen worden verbouwd. Dit is een groot pilootproject waarvoor AFRANT een donatie kreeg van het Nederlandse Anton Jurgens Fonds. In Burkina Faso gaan we ons toeleggen op het middelbaar onderwijs in Sanaba waar een College zal worden gebouwd.

 

opbrengst van tuinbouw !

feest in St.-Michielscollege, Schoten ! (mei 2019)

In Tienekuy-Bazo (Burkina Faso) heeft  Afrant inmiddels een materniteit gebouwd. Het maakt deel uit van een gezondheidscentrum waar de vrouwen na de bevalling met hun baby ondergebracht worden in de zaal voor algemene geneeskunde, en waar ook mannen met dikwijls besmettelijke ziekten worden verzorgd.

   

de nieuwe kraamkliniek in opbouw (Tienekuy Bazo) 

   
 
  

De nood blijft groot, uw hulp is van levensbelang

  
U vindt hieronder onze rekeningnummers. Weet dat we ons ten zeerste verantwoordelijk weten en voelen voor de efficiëntie van onze projecten.
  
Daarom: 
-  zijn er bij AFRANT bijna geen administratiekosten en helemaal geen reis- of verblijfskosten;
-  is er wekelijks veelal meermaals contact met onze Afrikaanse vrienden en gaat onze ondervoorzitter jaarlijks ter plaatse; 
-  de projecten worden in Afrika bedacht en aldaar besproken en geëvalueerd, waardoor ze daar ook ten volle worden gedragen,
-  is er voor elk project een financiëel verslag beschikbaar.
 
Wilt u ons financieel steunen, klik dan hier voor de nodige informatie.
  

MET UW HULP DOEN WE WONDEREN !

 
 

Namens vzw Afrant,

Eric Deckers
Ondervoorzitter AFRANT
  
 
Wie in de toekomst graag de Kerstbrief van Afrant ontvangt geve ons een seintje.

Klik hier om gratis in te schrijven "on-line".

 
 

 

vzw Afrant  

p/a  Pieter Wieërs

e-mail: info@afrant.be

Sint-Pieterstraat 1, 2000 Antwerpen, België.

Tel./Fax: +32 (0)3 213 99 68  

 

onze website   www.afrant.be   vertel het voort ... !

 

 
 
X 
In memoriam Wilfried Verhaert
Wilfried Verhaert

AFRANT rouwt om het verlies van haar Voorzitter. Zeereerwaarde Heer Kanunnik Wilfried Verhaert, plebaan-pastoor van de Kathedraal van Antwerpen, deken Verhaert, “le Père Wilfried”, overleed op 12 september 2010.

Twintig jaar geleden begon hij met zijn jonge collega’s Zéphyrin Bagnawa en Hubert Kombieni aan ontwikkelingswerk in hun beider parochies, eerst op eerder bescheiden maar gaandeweg op grotere schaal. De laatste tien jaren mocht ik Wilfried Verhaert in groeiende mate bijstaan en sinds 2004 ging ik jaarlijks ter plaatse. Wat Wilfried Verhaert voor zijn “zusterparochies” realiseerde is enorm. Zijn vriendschappelijke betrokkenheid met de mensen in Afrika en zijn inzet voor de projecten en voor de fondsenwerving bleven tot op het laatst ongemeen sterk.

 
Wilfried Verhaert was een priester naar het hart van de mensen en – zonder twijfel – naar het hart van God. Deze belezen, gecultiveerde en fijnzinnige man handelde vanuit het hart. Hij kon nuchter, pragmatisch en kritisch zijn maar het woord dat hem het meest over de lippen kwam was toch het woord “hartelijk”. Daarmee kon hij zich inleven in de noden van de mensen en realiseerde hij zoveel moois dat meteen nuttig was, bleef en blijft en niet veroudert. Zijn hartelijke benadering van de mensen creëerde vriendschapsbanden die standhielden over de jaren en de afstand heen; ook dat maakt dat er geen mens in Afrika aan zou denken onzorgvuldig om te gaan met het geld van “le Père Wilfried”.
 

Dit werk wil het bestuur van AFRANT met de enthousiaste medewerking van haar leden voortzetten. De filosofie van de vriendschap, de hartelijke bejegening van de Afrikaanse mens, de empathie voor de noden van de armsten, dit prachtig gedachtengoed van Wilfried Verhaert zal ons daarbij blijvend inspireren.

Eric Deckers
Ondervoorzitter AFRANT
 

       Home Up

Copyright © 2010 Afrant vzw.
Laatst bijgewerkt: november 22, 2019