Home Up

Nieuwsblad              

 

 

 

 

 

              Afrika en Antwerpen verbonden in "AFRANT"

 Kerstmis 2020  

   

     Afrant  ...  een inzet van reeds meer dan 20 jaar !      

2020 … een bijzonder en voor AFRANT heel succesvol jaar! …  

       
  
Antwerpen, december 2020.  

Hopelijk leest U deze informatie in goede gezondheid en werd U niet persoonlijk of in uw naaste kring door het virus getroffen. Hopelijk ook heeft corona niet of niet al te zwaar fysisch, materieel of psychisch ingegrepen in uw leven. Dat wenst het bestuur van AFRANT U van harte toe.

In maart kregen we vanuit Burkina Faso en Benin bange berichten. Hoe zou de bevolking het hoofd kunnen bieden aan de pandemie met de zeer fragiele gezondheidsinfrastructuur van die landen? We hielpen waar we konden; zo stuurden we 18 matrassen naar het door AFRANT gebouwde gezondheidscentrum in Kotari (Benin) om toch enig comfort te bieden aan de patiënten die in grote aantallen verwacht werden.

18 matrassen voor het gezondheidscentrum in Kotari (Benin)

Wel, de bedden bleven leeg; ze werden althans niet ingenomen door patiënten met Covid-19! Verassend, interessant en vooral verheugend: onze Afrikaanse vrienden bleven in hoge mate gespaard!  
Hier in Antwerpen en in Brasschaat was corona de boosdoener bij de annulering van evenementen als de AFRANT-dag of de spaghetti-dag van de afdeling Brasschaat. Deze afdeling houdt het vuur echter brandend langs alle mogelijke wegen. Dank voor die paraatheid en betrokkenheid!
  
  

Fusie met de Antwerpse Kathedraal

Op 31 maart 2020 is de vzw AFRANT opgegaan in de vzw De Kathedraal, waar AFRANT voortaan bestaat als een autonome afdeling met een eigen afdelingsbestuur en een eigen vermogen. Daarmee is strategisch de stap gezet die logisch voortspruit uit de overweging dat AFRANT de belichaming is van de solidariteit tussen de kathedrale gemeenschap en deze van de twee “zusterparochies” in Afrika. Administratief is het een vereenvoudiging en een besparing en operationeel verandert er niets en is de continuïteit van de werking van AFRANT beter verzekerd. Goed nieuws dus!

  
  

               

Nieuws uit Afrika

Zoals gemeld in de folder van eind 2019, is de veiligheid in Burkina Faso en ook in het Noorden van Benin door de vele aanslagen een probleem geworden.  Wil dat zeggen dat AFRANT zich uit die streken moet terugtrekken? Zeker niet. De realisaties van AFRANT hebben ervoor gezorgd dat de bevolking weerbaar en kritisch is en dat zij onder geen beding de verworvenheden wil prijsgeven. Wat AFRANT heeft opgebouwd rendeert als nooit tevoren en de vraag om steun is sterker dan ooit.

De jaarlijkse reis kon dit jaar – mede door corona – niet doorgaan maar de contacten zijn en blijven veelvuldig, soms dagelijks, minstens wekelijks.

AFRANT kon in de loop van 2020 al meer dan 200.000 € naar de projecten storten; die worden dagelijks opgevolgd en zullen zoals altijd afgesloten worden met een degelijk financieel en narratief rapport.

Piste Nouna-Sanaba, in het regenseizoen

Burkina Faso

Op 27 juli heeft Zéphirin Bagnawa de eerste steen gelegd van de middelbare school die AFRANT bouwt in Sanaba. Het wordt de Lycée AFRANT Saint Paul, een groot college met vier klassen, een bibliotheek, een administratief gebouw en een boorput met watertoren! Een mooi, belangrijk project.

Verder heeft AFRANT geholpen bij de versterking van de bijenteelt in Niamankuy.

 

    

         eerste steen, College Sanaba

Benin

Dankzij een financiering toegekend door het Anton Jurgens Fonds kon AFRANT in december 2019 aan het project DOGA beginnen.  In het gelijknamig dorp (in de gemeente Materi) werd begin 2020 een waterdam gebouwd en de infrastructuur die toelaat 4 hectare te irrigeren.  De bevolking van de waterdam te Doga DOGA wordt nu opgeleid om het hele jaar door groenten en fruit te produceren en te verwerken, waardoor de landbouwbedrijvigheid niet meer beperkt is tot een drietal maanden na de regenval en er flink wat geld kan worden verdiend en gespaard. Een prachtig pilootproject dat een heel dorp uit de spiraal van de armoede kan helpen.

       de waterdam te Doga

 

 
Wat zijn de plannen voor 2021?
Er liggen verschillende aanvragen op een beslissing te wachten: een voertuig, studiebeurzen, een lagere school in Benin; het bestuur zal een keuze moeten maken vóór het einde van het jaar.

Op dit ogenblik gaat de volle aandacht naar een project dat voor onze partners en vrienden in Burkina Faso geldt als hét koninginnenstuk onder de ontwikkelingsprojecten: het project PIRSA.

Het gaat om de opleiding van jongeren tot agrarisch ondernemerschap en om het begeleiding van die jongeren bij het opzetten van hun onderneming in hun dorp waar dit ongetwijfeld tot navolging gaat aanzetten. Daartoe gaan twee bestaande vormingscentra voorzien worden van de nodige infrastructuur (met o.m. een modelboerderij) en uitgerust worden tot "centers of excellence" inzake opleidingen tot agrarisch ondernemerschap.

Het project heeft een wordingsgeschiedenis gekend van 8 jaar; het is gegroeid en gerijpt tot het in augustus 2020 werd goedgekeurd door het afdelingsbestuur van AFRANT. Een financieringsaanvraag werd ingediend want AFRANT beschikt zelf niet over de nodige gelden. Wordt vervolgd!

   

  

De nood blijft groot, uw hulp is van levensbelang

  
U vindt hieronder onze rekeningnummers. Weet dat we ons ten zeerste verantwoordelijk weten en voelen voor de efficiëntie van onze projecten.
  
Daarom: 
-  zijn er bij AFRANT bijna geen administratiekosten en helemaal geen reis- of verblijfskosten;
-  is er wekelijks soms meermaals contact met onze Afrikaanse vrienden en gaat onze bestuursverantwoordelijke jaarlijks (behalve in 2020…) ter plaatse; omdat de projecten in Afrika worden bedacht en aldaar besproken en geëvalueerd, worden ze daar ook ten volle gedragen,plaatse;
-  is er voor elk project een financiëel verslag beschikbaar.
De publicatie "AFRANT 15 jaar" die in december 2015 werd uitgegeven is nog steeds beschikbaar en kan besteld worden via info@afrant.be .
 

Wilt u ons financieel steunen, klik dan hier voor de nodige informatie.

  

    MET UW HULP DOEN WE WONDEREN !   

 
 

Namens vzw Afrant,

Eric Deckers
Ondervoorzitter AFRANT
  
 
Wie in de toekomst graag de Kerstbrief van Afrant ontvangt geve ons een seintje.

klik hier om gratis in te schrijven on-line.

 
 

 

Afrant  

 

e-mail: info@afrant.be

Groenplaats 21, 2000 Antwerpen, België.

Tel./Fax: +32 (0)3 213 99 68  

 

onze website   www.afrant.be   vertel het voort ... !

 

 
 
X 
In memoriam Wilfried Verhaert
Wilfried Verhaert

AFRANT rouwt  nog steeds om het verlies van haar Voorzitter. Zeer eerwaarde Heer Kanunnik Wilfried Verhaert, plebaan-pastoor van de Kathedraal van Antwerpen, deken Verhaert, “le Père Wilfried”, overleed op 12 september 2010.

Bijna 25 jaar geleden begon hij met zijn jonge collega’s Zéphyrin Bagnawa en Hubert Kombieni aan ontwikkelingswerk in hun beider parochies, eerst op eerder bescheiden maar gaandeweg op grotere schaal. De laatste tien jaren mocht ik Wilfried Verhaert in groeiende mate bijstaan en sinds 2004 ging ik jaarlijks ter plaatse. Wat Wilfried Verhaert voor zijn “zusterparochies” realiseerde is enorm. Zijn vriendschappelijke betrokkenheid met de mensen in Afrika en zijn inzet voor de projecten en voor de fondsenwerving bleven tot op het laatst ongemeen sterk.

 
Wilfried Verhaert was een priester naar het hart van de mensen en – zonder twijfel – naar het hart van God. Deze belezen, gecultiveerde en fijnzinnige man handelde vanuit het hart. Hij kon nuchter, pragmatisch en kritisch zijn maar het woord dat hem het meest over de lippen kwam was toch het woord “hartelijk”. Daarmee kon hij zich inleven in de noden van de mensen en realiseerde hij zoveel moois dat meteen nuttig was, bleef en blijft en niet veroudert. Zijn hartelijke benadering van de mensen creëerde vriendschapsbanden die standhielden over de jaren en de afstand heen; ook dat maakt dat er geen mens in Afrika aan zou denken onzorgvuldig om te gaan met het geld van “le Père Wilfried”.
 

Dit werk wil het bestuur van AFRANT met de enthousiaste medewerking van haar leden voortzetten. De filosofie van de vriendschap, de hartelijke bejegening van de Afrikaanse mens, de empathie voor de noden van de armsten, dit prachtig gedachtengoed van Wilfried Verhaert zal ons daarbij blijvend inspireren.

Eric Deckers
Ondervoorzitter AFRANT
 

       Home Up

Copyright © 2020 Afrant
Laatst bijgewerkt: december 20, 2020