Home Up

Nieuwsblad              

 

 

 

 

  
  
 
 
 

        

Afrika en Antwerpen verbonden in "AFRANT"
 
 

Kerstmis 2022

  

Volhouden !

      
Volhouden ondanks de uitdagingen!   Aan uitdagingen is er anno 2022 geen gebrek in de Sahel.
  
De klimaatverandering is er al een tijd aan de gang. Onregelmatige regenval, aanhoudende droogtes, regen die met bakken uit de hemel valt als niemand hem verwacht met zware overstromingen voor gevolg, regen die uitblijft als de velden ervoor zijn klaargemaakt. Het is al jaren bezig, veel erger dan in het Noordelijk halfrond, en het treft mensen die er niet op voorbereid zijn en niet weerbaar zijn. Het brengt massa’s mensen op de been op zoek naar betere oorden. Onrust dus.
    

De geïirigeerde vlakte van DOGA        

     
   
Daar bovenop komen nu het geopolitiek geweld en de inflatie. Sinds de val van Kadhafi in 2011 zijn de Libische en NAVO-wapenarsenalen over de hele Sahara en Sahel verspreid geraakt en hebben er IS, Al Qaida, Boko Haram en andere terreurgroepen bewapend.
    

Terroristische aanslagen in de Sahel  (september 2022)

  

De onmacht van de lokale regeringen is groot en de staatsgrepen volgen mekaar op. Rusland maakt gretig gebruik van de onrust om milities als de Wagnergroep te installeren en de Europese steun in diskrediet te brengen. Veertig procent van Burkina Faso wordt thans door het jihadisme gecontroleerd en er zijn meer dan 1.700.000 personen op de vlucht… Daarenboven wordt de straatarme bevolking dan nog geconfronteerd met een algemene stijging van de prijzen, hoofdzakelijk deze van de meststoffen die er zo broodnodig zijn.
Wat moet men dan doen? Vele organisaties hebben zich uit West-Afrika teruggetrokken, weg van het politiek, militair en terroristisch geweld. De bevolking voelt zich dan in de steek gelaten, ontmoedigd, dikwijls verbitterd en keert zich dan naar Rusland of China… AFRANT zal het tij niet keren maar onze aanpak, de aanpak van AFRANT die steunt op vriendschap en volgehouden contact, doet in de twee betrokken regio’s enorm veel goed. We zijn in die regio’s al meer dan twintig jaar actief; we kennen er onze partners en hun politici en gezaghebbers, de dorpshoofden en catechisten. Zij rekenen op ons en ze weten dat we aan hen denken, voor hen geld verzamelen en met hen plannen maken. De grote projecten PIRSA en DOGA gaan door en lopen goed. Dat geeft de mensen daar moed en energie. 
Landbouwkundige Paul Kleene

op missie in DOGA

    
 

Het is niet denkbaar dat we zouden afhaken: men laat zijn vrienden niet in de steek en vooral niet op een moment dat ze extra hulp nodig hebben.Dit alles afgezien van het feit dat afhaken gelijk zou staan met kapitaalsvernietiging. We gaan dus verder met onze steun; die is meer dan ooit nodig en we hebben de middelen daartoe. Als U, lezer, ons helpt. Zoals we het al jaren zeggen: met uw hulp doen we wonderen!

  
  
  

een overtuigende Hubert Kombieni 

Help !

Als we om hulp vragen, dan wordt al vlug aan financiële hulp gedacht en dat klopt: zonder financiële middelen kunnen we weinig of niets ondernemen. Maar hier en nu wordt ook om materiële hulp gevraagd: AFRANT zoekt enkele vrijwilligers om ondergetekende bij te staan bij de opvolging van de projecten en bij het onderhouden van het contact met onze lokale partners. Lees elders de oproep in deze folder!

Eric Deckers

Verantwoordelijke AFRANT

 

 

de oogst wacht op goede marktprijzen in Nianmankuy

 
Wat deed AFRANT sinds 2000?
Buiten de grote projecten DOGA en PIRSA en tal van “kleine” projecten als auto’s, waterputten, kleine tussenkomsten allerhande en noodhulp, kan AFRANT bogen op volgende realisaties:
  
  - 53 nieuwbouw scholen
  - 9 gerenoveerde scholen
  - 3 vormingscentra
  - 16 ondernemingen (landbouwbedrijven, ateliers, bedrijfsuitrusting)
  - 5 gezondheidscentra (dispensaria en laboratoria) en 3 projecten voor bestaande centra
  - 3 studentenhuizen
  
  
En in 2022?
Veel energie en middelen werden geïnvesteerd in de projecten DOGA en PIRSA.
DOGA is een project in het gelijknamig dorp in Benin waarbij de bevolking wordt opgeleid voor tuinbouw en groententeelt nadat daar een waterdam werd gebouwd en 4 hectare grond werden geïrrigeerd. Een vernieuwend pilootproject waarvoor nu een fase 2 loopt: de opleidingen nadat tijdens een fase 1 de infrastructuur werd aangelegd.
Nog in DOGA werden 4 oude boorputten hersteld
PIRSA is een project waarbij jongeren in Nouna en Bomborokuy (Burkina Faso) tot landbouwondernemerschap worden opgeleid in centra die moeten gelden als centers of excellency . De infrastructuur van het opleidingscentrum en van de modelboerderij werden in 2022 praktisch afgewerkt.
In Tantega (Benin) werd het opleidingscentrum voor meisjes afgewerkt. Het gaat om 374 meisjes die een praktische opleiding krijgen: alfabetisering, naai- en snitwerk, weven, borduurwerk, enz.
In Burkina Faso werd nog een schijf overgemaakt voor de verdere bouw van een middelbare school in Sanaba.
We waren bij machte in 2022 (tot begin november) meer dan 422.000 € voor de projecten over te maken. Een mooi record!
  
  
Onze plannen voor 2023
We gaan ons uiteraard weerom toeleggen op het welslagen van de twee grote projecten: DOGA in Benin en PIRSA in Burkina Faso.
Het project voor de afwerking van de lagere school van Farakuy (Burkina Faso) wordt even op hold gezet wegens de lokale veiligheidssituatie. Er liggen een paar aanvragen waarover het bestuur van AFRANT zich in de komende weken zal moeten buigen maar er zal waarschijnlijk ook beslist worden om een bedrag te reserveren voor noodhulp in de komende maanden: met de enorme stijging van de voedselprijzen en 1.700.000 interne vluchtelingen in Burkina Faso zullen we dit jaar meer curatief dan preventief moeten ingrijpen.  
  
  
Medewerkers gevraagd!
Om blijvend actief te zijn in onze twee kernregio’s en de contacten met onze partners te onderhouden heeft de verantwoordelijke van AFRANT materiële hulp nodig. Hij zoekt naar een tweetal projectmanagers voor de volgende taken:
 
- vóór de goedkeuring door het bestuur van AFRANT: analyse van het project (conformiteit met de waarden en focus van AFRANT, haalbaarheid op financieel en technisch gebied, kwaliteit van de aanvraag) – contact met de aanvrager in Afrika om de projectaanvraag zo nodig te verbeteren.
 
- na de goedkeuring door het bestuur van AFRANT: opvolging van het project (respect van de voorwaarden) – advisering i.v.m. overmaking van betalingsschijven – zorgen voor tussentijdse verslaggeving zowel vanwege de Afrikaanse partners als voor het bestuur van AFRANT .
 
- na beëindiging van het project: zorgen voor het bekomen van de financiële en verhalende eindverslaggeving vanwege de Afrikaanse partners en deze verwerken in een eindverslaggeving voor het bestuur van AFRANT – persoonlijke evaluatie geven.
 
Belangstellenden kunnen zich wenden tot Eric Deckers (eric.m.c.deckers@skynet.be).
 
 
De nood is groot en uw financiële hulp is echt van levensbelang.
U vindt hieronder onze rekeningnummers.
Omdat we ons ten zeerste verantwoordelijk weten en voelen voor de efficiëntie van onze projecten
 
   
  -  zijn er bij AFRANT bijna geen administratiekosten en helemaal geen reis- of verblijfskosten;
  -  is er wekelijks soms meermaals contact met onze Afrikaanse vrienden en gaat onze verantwoordelijke jaarlijks ter plaatse; omdat de projecten in Afrika worden bedacht en aldaar besproken en geëvalueerd, worden ze daar ook ten volle gedragen.
  -  is er voor elk project een financiëel verslag beschikbaar.
   
   

     MET UW HULP DOEN WE WONDEREN !  

  

Wilt u ons financieel steunen, klik dan hier voor de nodige informatie.

Wie in de toekomst graag de Kerstbrief van Afrant ontvangt geve ons een seintje.

klik hier om gratis in te schrijven on-line.

  
  

 Afrant  

e-mail: info@afrant.be

Groenplaats 21, 2000 Antwerpen, België.

Tel./Fax: +32 (0)3 213 99 68  

onze website   www.afrant.be   vertel het voort ... !

 

  
  
In memoriam Wilfried Verhaert

AFRANT rouwt  nog steeds om het verlies van haar Voorzitter. Zeer eerwaarde Heer Kanunnik Wilfried Verhaert, plebaan-pastoor van de Kathedraal van Antwerpen, deken Verhaert, “le Père Wilfried”, overleed op 12 september 2010.

Meer dan 30 jaar geleden begon hij met zijn jonge collega’s Zéphyrin Bagnawa en Hubert Kombieni aan ontwikkelingswerk in hun beider parochies, eerst op eerder bescheiden maar gaandeweg op grotere schaal. De laatste tien jaren mocht ik Wilfried Verhaert in groeiende mate bijstaan en sinds 2004 ging ik jaarlijks ter plaatse. Wat Wilfried Verhaert voor zijn “zusterparochies” realiseerde is enorm. Zijn vriendschappelijke betrokkenheid met de mensen in Afrika en zijn inzet voor de projecten en voor de fondsenwerving bleven tot op het laatst ongemeen sterk.  

  
Wilfried Verhaert was een priester naar het hart van de mensen en – zonder twijfel – naar het hart van God. Deze belezen, gecultiveerde en fijnzinnige man handelde vanuit het hart. Hij kon nuchter, pragmatisch en kritisch zijn maar het woord dat hem het meest over de lippen kwam was toch het woord “hartelijk”. Daarmee kon hij zich inleven in de noden van de mensen en realiseerde hij zoveel moois dat meteen nuttig was, bleef en blijft en niet veroudert. Zijn hartelijke benadering van de mensen creëerde vriendschapsbanden die standhielden over de jaren en de afstand heen; ook dat maakt dat er geen mens in Afrika aan zou denken onzorgvuldig om te gaan met het geld van “le Père Wilfried”.  
  
Dit werk wil het bestuur van AFRANT met de enthousiaste medewerking van haar leden voortzetten. De filosofie van de vriendschap, de hartelijke bejegening van de Afrikaanse mens, de empathie voor de noden van de armsten, dit prachtig gedachtengoed van Wilfried Verhaert zal ons daarbij blijvend inspireren.  

Eric Deckers      

  
 

       Home Up

Copyright © 2020 Afrant
Laatst bijgewerkt: December 12, 2022