Home Up

Gnoumankuy              

 

 

 

 

 

  
  
Inhuldiging van een nieuwe dorpsschool in Gnoumankuy
16 januari 2002

Tijdens ons bezoek aan Burkina Faso in 1999 sprak onze coöperant Zéphyrin Bagnawa over zijn droom om in zijn geboortedorp Gnoumankuy een school te kunnen bouwen. Op dat moment was er helemaal geen school en het overgrote deel van de volwassenen en kinderen van dit dorp  kon lezen noch schrijven. Uit zichzelf zagen deze mensen geen enkele oplossing voor het probleem.

Terug in België spraken we over dit project met vrienden en dank zij milde weldoeners kon reeds in 2000 begonnen worden met de bouw van de school. In 2001 kwam de bouw in zijn geheel klaar: drie grote klassen voor telkens circa 60 leerlingen, met bovendien een bergplaats. Het is een stevige constructie in degelijk materiaal opgetrokken en binnen mooi en functioneel ingericht. Zelfs bij temperaturen van 40 graden is het in de klaslokalen heerlijk fris. En zo ging dan de droom van Zéphyrin Bagnawa in vervulling. De school werd intussen door de staat erkend en er werden twee flinke leerkrachten benoemd en een schoolhoofd.  In de loop van 2002 en 2003 werden nog latrines gebouwd, en het schoolterrein werd netjes omheind. Ten koste van vele inspanningen kon na vele maanden, dwarsdoorheen de rotsbodem, het waterpeil bereikt worden voor de waterput die hier ook nodig was.

Tijdens ons bezoek aan Gnoumankuy in januari 2002 werden wij feestelijk ontvangen door heel de dorpsgemeenschap, ter gelegenheid van de inhuldiging van de dorpsschool. Van dit onvergetelijk gebeuren getuigen de volgende beelden:

                                                                      

Fotoreeks:     (klik op foto's voor vergroting)

  

v1_1.jpg (54827 bytes)

1)  Kijk op de nieuwe school van Gnoumankuy, de trots van heel de gemeenschap. Aan de vlaggenstok hangt de vlag van Burkina Faso. Overdag bevolken de kinderen de klassen, 's avonds nemen de volwassenen van het dorp hun plaats in om te leren lezen en schrijven.

V1_2.jpg (70470 bytes)

2) Kinderen van het dorp verzamelen, op 16 januari 2002,  op het plein voor de school

V1_3.jpg (67312 bytes)

3) en 4)  Ook volwassenen, op hun paasbest gekleed, voegen zich bij de kinderen en nemen deel aan de feestelijke viering. De plaatselijke muzikanten met balafon en tam tams zijn ook aanwezig om het feest op te luisteren met hun sterk geritmeerde zang en muziek.

V1_4.jpg (73022 bytes)

V1_5.jpg (77057 bytes)

5) en 6)  de kinderen stellen zich op voor de ontvangst van de genodigden.

V1_6.jpg (55329 bytes)

V1_7.jpg (79845 bytes)

7) Bij de aankomst van de Belgische genodigden, begroeten zij een voor een de wijzen van het dorp.

V1_8.jpg (69191 bytes)

8) Midden op het schoolterrein is een overdekte zitplaats opgetrokken, voor de genodigden: de gasten uit België, de priester Zéphyrin Bagnawa, de prefect van de streek, de inspecteur van onderwijs en de wijzen van het dorp.

V1_9.jpg (48910 bytes)

9) Verwelkoming van de gasten door het schoolhoofd.

V1_10.jpg (91816 bytes)

10) Korte voorstelling van de schoolraad.

V1_11.jpg (66581 bytes)

11) Een gedicht wordt voorgedragen door een leerling van de school.

V1_12.jpg (71219 bytes)

12) en 13)  Aandachtige toehoorders tijdens de verschillende onderdelen van de feestelijke viering.

V1_13.jpg (62443 bytes)

V1_14.jpg (52065 bytes)

14)  Het schoolhoofd verleent het woord aan de prefect van de streek, die zijn waardering en dank voor het geleverde werk niet onder stoelen of banken steekt.

V1_15.jpg (51731 bytes)

15)  De Imam van het dorp sluit zich in lovende en dankbare woorden aan bij de woorden van de prefect.

V1_16.jpg (33946 bytes)

16)  Onze coöperant Zéphyrin Bagnawa spreekt over de vreugde om de realisatie van zijn droom. Ook hij dankt de mensen die dit mogelijk maakten.

V1_17.jpg (35523 bytes)

17) en 18)  Namens de weldoeners dankt deken W. Verhaert voor de hartelijke ontvangst. Hij spreekt zijn grote waardering uit voor de zorg en de snelheid bij de uitvoering van de werken. De bundeling van de krachten van heel de gemeenschap bij het tot stand komen van dit project laat het beste verhopen voor de toekomst van de school. Hij besloot met de leerkrachten en het  schoolhoofd veel inzet en enthousiasme toe te wensen bij het vervullen van hun prachtige opdracht.

V1_18.jpg (46105 bytes)

V1_19.jpg (59838 bytes)

19)  Het aanbrengen van geschenken.

V1_20.jpg (56413 bytes)

20)  De grote Afrikaanse hoed ...

V1_21.jpg (84659 bytes)

21)  ... en de staf van de leider (le bâton de chef).

V1_22.jpg (68268 bytes)

22)  De genodigden samen op de foto met de directie en leerkrachten, alvorens de school te betreden.

V1_23.jpg (48448 bytes)

23) Binnenzicht in een klaslokaal.

V1_24.jpg (41611 bytes)

24)  Een wens voor de school op het bord: "meilleurs voeux pour l'école de Niamankuy"  (Gnoumankuy)

V1_25.jpg (53274 bytes)

 25)  Op het einde van de viering vertrouwde de prefect van de streek me toe: "Met de komst van deze school, is Gnoumankuy van aanzien veranderd".

V1_26.jpg (131324 bytes)

26) en 27)  Hoop op een betere toekomst voor deze jonge Afrikanen.

V1_27.jpg (150974 bytes)

Gnoumankuy_9.jpg (91006 bytes)

 28) De school in Gnoumankuy blijft ons bijzonder dierbaar omdat het de eerste school is waarmee we in Afrika begonnen. In februari 2004 zijn we dan ook terug op bezoek geweest in Gnoumankuy en troffen er de school in volle aktie aan: drie klassen gevuld met bijzonder alerte en gemotiveerde leerlingen en onderwijzers. 

Gnoumankuy_10.jpg (117999 bytes)

 29)  In de loop van 2004 wordt verder gebouwd aan de drie woningen voor de onderwijzersgezinnen, terwijl intussen de werken aan het boren van de waterput die bijzonder moeizaam zijn verlopen eindelijk zijn voltooid. Wij wensen de school in Gnoumankuy een vruchtbare toekomst toe. (foto: aanvoer van bouwstenen, zeg maar 'bakstenen' die echter individueel moeizaam gekapt worden uit  naburige rotsgrond).
 

       Home Up

Copyright © 2020 Afrant
Laatst bijgewerkt: december 13, 2020